Catatan

Menunjukkan catatan yang berlabel Sem 1 Tahun 1

Bab 1: Ta'rif Istilah-istilah Asas (Syariah dan Fiqh)

Imej
PERTAMA: SYARIAH DAN FIQH Pengertian Syariah: Bahasa: Tempat pergi atau jalan yang lurus Istilah: Apa yang digariskan oleh Allah SWT dalam agama/cara hidup (perkara-perkara atau hukum-hukum yang pelbagai samada  bersumberkan al-Quran atau hadith-hadith nabi SAW). Pengertian Fiqh: Bahasa: Pengetahuan tentang sesuatu dan kefahaman mengenainya Istilah: Pengetahuan berkaitan hukum-hukum syar'ie praktikal (perbuatan) yang diperoleh berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Keistimewaan Syariah Islamiah: Syariah Islamiah istimewa dengan beberapa keistimewaan, antaranya: Dari Allah Prinsip-prinsipnya dan hukum-hukumnya sunyi (terpelihara) dari kecacatan, kekurangan dan pengaruh hawa nafsu. Syariat hadir dengan prinsip kesamaan antara semua manusia (tidak ada sesiapa di atas syariat). Hukum-hukumnya memiliki haibah (kehebatan) dan ihtiram (kemuliaan) dalam jiwa setiap yang beriman dengan syariat Allah. Balasan (pelanggaran) syariat bersifat duniawi dan ukhrawi Bala