Catatan

Menunjukkan catatan yang berlabel Sem 1 Tahun 1

Bab 1: Ta'rif Istilah-istilah Asas (Syariah dan Fiqh)

Imej
PERTAMA: SYARIAH DAN FIQH

Pengertian Syariah:
Bahasa: Tempat pergi atau jalan yang lurus
Istilah: Apa yang digariskan oleh Allah SWT dalam agama/cara hidup (perkara-perkara atau hukum-hukum yang pelbagai samada  bersumberkan al-Quran atau hadith-hadith nabi SAW).

Pengertian Fiqh:
Bahasa: Pengetahuan tentang sesuatu dan kefahaman mengenainya
Istilah: Pengetahuan berkaitan hukum-hukum syar'ie praktikal (perbuatan) yang diperoleh berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.

Keistimewaan Syariah Islamiah:
Syariah Islamiah istimewa dengan beberapa keistimewaan, antaranya:

Dari AllahPrinsip-prinsipnya dan hukum-hukumnya sunyi (terpelihara) dari kecacatan, kekurangan dan pengaruh hawa nafsu.Syariat hadir dengan prinsip kesamaan antara semua manusia (tidak ada sesiapa di atas syariat).Hukum-hukumnya memiliki haibah (kehebatan) dan ihtiram (kemuliaan) dalam jiwa setiap yang beriman dengan syariat Allah.Balasan (pelanggaran) syariat bersifat duniawi dan ukhrawiBalasan duniawi: samada balasan kesala…