Catatan

Menunjukkan catatan yang berlabel Arab Saudi

Pengambilan Baru Pelajar Malaysia UIM 1432/1433H

Imej
Alhamdulillah...Dengan berkat kesabaran semua akhirnya Pihak Universiti Islam Madinah telah mengumumkan senarai pegambilan PElajar Baru Uni. Islam Madinah sesi 2011/2012...Berikut adalah senarai nama Pelajar Baru bagi Negara Malaysia: 1 MUAMAR BIN MD ZIZIT معمر بن مد زيزيت 2 LOKMAN HAKIM BIN ABU BAKAR لقمان حكيم بن أبو بكر