Catatan

Tunjukkan catatan dari Disember, 2012

Bab 1: Ta'rif Istilah-istilah Asas (Fatwa dan Qadha')

KEDUA: FATWA DAN QADHA' Pengertian Fatwa: Bahasa: diambil dari kata bahasa arab fata dan fatawa , dan ianya bermaksud menjelaskan , cth: dia memfatwakan sesuatu bermaksud dia menjelaskan sesuatu . Al-futiya  dan al-fatwa  pula adalah apa yang dijelaskan oleh muft i, atau jawapan bagi permasalah hukum yang dimusykilkan . Istilah: apa yang dijelaskan oleh faqih (orang yang 'alim dalam fiqh) daripada hukum-hukum dan masalah-masalah yang ditanyakan,  atau boleh juga dimaksudkan dengan hukum syara' yang diterangkan oleh faqih yang layak untuk menerangkan, untuk sesiapa yang bertanya, BUKAN dalam bentuk satu kemestian . Pengertian Qadha' Bahasa: hukum atau tuntutan , contoh: dia menqadha'kan bermaksud dia berhukum/dia menetapkan . Istilah: peleraian sesuatu pergaduhan atau pemutusan sesuatu perebutan   dalam bentuk yang khas (kes) . Perbezaan antara Fatwa dan Qadha' Qadha' itu serupa dengan fatwa, di mana keduanya adalah 'menerangkan atau menzahirka

Bab 1: Ta'rif Istilah-istilah Asas (Syariah dan Fiqh)

Imej
PERTAMA: SYARIAH DAN FIQH Pengertian Syariah: Bahasa: Tempat pergi atau jalan yang lurus Istilah: Apa yang digariskan oleh Allah SWT dalam agama/cara hidup (perkara-perkara atau hukum-hukum yang pelbagai samada  bersumberkan al-Quran atau hadith-hadith nabi SAW). Pengertian Fiqh: Bahasa: Pengetahuan tentang sesuatu dan kefahaman mengenainya Istilah: Pengetahuan berkaitan hukum-hukum syar'ie praktikal (perbuatan) yang diperoleh berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Keistimewaan Syariah Islamiah: Syariah Islamiah istimewa dengan beberapa keistimewaan, antaranya: Dari Allah Prinsip-prinsipnya dan hukum-hukumnya sunyi (terpelihara) dari kecacatan, kekurangan dan pengaruh hawa nafsu. Syariat hadir dengan prinsip kesamaan antara semua manusia (tidak ada sesiapa di atas syariat). Hukum-hukumnya memiliki haibah (kehebatan) dan ihtiram (kemuliaan) dalam jiwa setiap yang beriman dengan syariat Allah. Balasan (pelanggaran) syariat bersifat duniawi dan ukhrawi Bala